Umělá inteligence, výzva, příležitost i hrozba

Děkujeme ministerstvu zahraničních věcí za aktivní pomoc při pořádání této akce.

Termín:     23. 10. 2023, 12:00 – 17:00 hod.

Místo:      Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské náměstí 5, Praha 1

O tématu

Svět okolo nás se bouřlivě mění, významným prvkem a katalyzátorem těchto změn je informatika, jejíž „novou“ součástí je umělá inteligence. Pojďme si položit otázku, jakou roli v tomto procesu změn bude mít (či lépe již má). Budeme si povídat o konkrétních projektech jejich přínosech i úskalích při jejich realizaci.

Pro setkání jsme vybrali unikátní prostory Černínského paláce, takže budeme mluvit o budoucnosti v překrásných historických prostorech.

Poslechněte si praktické zkušenosti a získejte inspiraci pro rozvoj IT systémů ve vaší společnosti.  

Program

12:00 – 13:00 Registrace, občerstvení (počítejte prosím s časovým zpožděním při bezpečnostní kontrole u vchodu)

13:00 – 14:00 1. blok prezentací

  • Úvodní slovo, Blanka Fajkusová, VŘ sekce informačních a komunikačních technologií,
    Ministerstvo zahraničních věcí 
  • GenAI – od myšlenky k akci: právní aspekty nasazení GenAI ve firmách , Katarina Grujbarova, Jan Hejtmanek, Deloitte (prezentace zde)
  • Správně využitá AI v praxi nabízí mnohem více než jen chatování, Hynek Cihlář, Jaroslav Kafka, ARICOMA

14:00 – 14:20 Přestávka, občerstvení

14:20 – 16:00 2. blok prezentací

  • AI – rozhodně příležitost , Martin Winkler, Microsoft (prezentace zde )
  • Chat GPT v Akci, Miroslav Hašek Filip Gloser, Unicorn (prezentace zde )
  • Co a jak jsme řešili – příklady z praxe – realizované projekty, Jan Cuřín, MAMA.AI (prezentace zde)

16:00 – 17,00 Volná diskuse s možností návštěvy Masarykova bytu
17,00               Ukončení akce

2023 10 23 Umělá inteligence