Sekce CACIO

Každý obor podnikání má své odlišnosti. Jinak se vyrábí elektřina, jinak strojírenské zařízení, jinak se pěstuje pšenice a jinak se prodávají hypotéky. Ale nejsou jen rozdíly v produktech, ale také v informačních systémech jednotlivých oborů. CACIO využívá silné zastoupení manažerů IT ve vybraných oborech a organizuje oborově zaměřená uzavřená setkání. Výsledkem těchto setkání jsou zajímavé diskuse a sdílení informací.

Zatím se podařilo zorganizovat činnost dvou sekcí. Každá sekce má svá pravidla, na kterých se členové dohodli.