Stanovy

Na valné hromadě CACIO byly dne 19. dubna 2019 schváleny nové stanovy našeho spolku.