Postupy CACIO

1. Rozesílání pozvánek na akce CACIO (standardní formát)

PozvánkaObsahDoba rozesílání
První pozvánka ?
oznámení o konání akce
– téma
– přednášející
– datum
– místo konání
– adresa na pozvánku umístěnou na www stránka
8 týdnů před konáním akce
Druhá pozvánka ?
podrobnější oznámení
téma
program
přednášející
datum
konkrétní místo konání
adresa na pozvánku umístěnou na www stránka
5 týdnů před konáním akce
Třetí pozvánka ?
poslední oznámení
připomenutí akce
rozeslání předchozího textu
adresa na pozvánku umístěnou na www stránka
1 týden před konáním akce

2. Přijímání nových členů CACIO

Co dělat?Do kdy?
Zaslat potvrzení o obdržení registrační karty a čestného prohlášení, spolu s informace o dalším postupu, a kdy mohou očekávat další informace o přijetíDo dvou dnů po obdržení reg. karty a čestného prohlášení
Zařadit zájemce o členství do seznamu uchazečů, připojit do databáze CACIODo dvou dnů po obdržení reg. karty a čestného prohlášení
Řídící výbor se vyjádří k přijetí nových členů a svůj názor zašle tajemníkovi sekretariátuDo týdne po obdržení reg. karty a čestného prohlášení
Rozeslat e-mail, aby se členové CACIO vyjádřili k přijetí nových členůKaždý měsíc ? 10. den v měsíci
Zpracovat výsledky hlasování a zaslat je e-mailem členům řídícího výboruPoslední týden v měsíci
Řídící výbor se vyjádří k přijetí nových členů a svůj názor zašle tajemníkovi sekretariátuDo jednoho týdne od přijetí výsledků hlasování
Oznámit e-mailem nebo faxem zájemcům o členství zda byli přijati za členy CACIODo dvou dnů od vyjádření všech členů řídícího výboru

3. Připomínkování zákonů