Výroční zpráva

Tato výroční zpráva byla schválena valnou hromadou sdružení CACIO a to 17.1.2011