Energetická sekce

Řídící výbor CACIO schválil v červnu 2013 založení sekce pro Energetický sektor. 

Cíl

Utřídit si vzájemně poznatky a zkušenosti tak, aby vznikl nový pohled (nadhled) na danou problematiku využitelný prakticky pro činnost zejména CIOs. Metodou je diskuse and dobře připravenými podklady.

Principy fungování

  • Tým je tvořen jak vedoucími manažery nejvýznamějších energetickcýh firem, tak CIO těchto firem
  • Pracovní diskuse ke zvolenému tématu
  • Vypracování pozičních dokumentů a prezentací
  • Oponentura pracovních verzí experty
  • (Dvou)Měsičně dvouhodinová pracovní schůzka

Členy sekce se mohou stát společnosti působicí v elektroenergetice a plynárenství. Sekci vede člen řídícího výboru jmenovaný řídícím výborem v jehož kompetenci je přijímat členy sekce.

Cílem sekce je podpora rozvoje ICT a koordinace aktivit. 

Sekce realizuje semináře, pracovní setkání a samostatné projekty.

Roční členský poplatek je 100 000 Kč placený obvykle na základě víceleté smlouvy na rok předem.