IT projekt roku

CACIO (Česká asociace manažerů informačních technologií) každoročně organizuje soutěž IT projekt roku, jejímž cílem je ocenit nejlepší projekty vývoje, zavedení informačních technologií, pečovat o jejich mediální prezentaci a tím trvale zvyšovat prestiž, kvalitu a přínosy IT projektů. Účast v soutěži je umožněna jednotlivcům, podnikům, institucím, korporacím, spolkům a sdružením či jakýmkoliv jiným subjektům včetně organizací státní správy a samosprávy bez omezení místem podnikání, majetkovým vlastnictvím či lokalizací jednotky. Projekt do soutěže přihlašuje zástupce zadavatele projektu nebo uživatele výsledků projektu, který může být současně autorem části či celého projektu. Soutěž je stanovena jako mezinárodní s tím, že uživatel nebo dodavatel projektu (nebo jeho organizační část) se musí nacházet na území ČR.