Základní informace o CACIO

CACIO je Česká asociace manažerů informačních technologií, která sdružuje vrcholové vedoucí oblastí informačních technologií. Byla založena v červnu 1998 a její členové reprezentují nejvyšší vedoucí a manažery v oblasti IT pro jednotlivé organizace.

Asociace má za cíl zejména vytvořit profesní platformu manažerů IT, zvyšovat přínosy IT, jak pro jednotlivé společnosti, tak pro českou ekonomiku jako celek, a všemožně podporovat lepší využívání informačních a komunikačních technologií.

Předmětem činnosti asociace je získávat a sdílet informace a využívat zkušenosti svých členů v oblasti IT, společně působit vůči veřejnosti a ostatním subjektům včetně legislativních, propagovat význam IT pro podnikové řízení, na základě požadavků členů asociace zabezpečovat a zprostředkovávat výchovu a vzdělávání a organizovat výměnu zkušeností a spolupráci se zahraničím.

Základní cíle asociace jsou shrnuty ve třech rovinách – sdílení informací, prezentace odborného názoru a pomoc legislativě v odborné oblasti IT.

Sdílení informací, zejména mezi členy, je základní náplní asociace. Cacio organizuje programová a diskusní setkání, která nejsou založena na komerční bázi. Jednotlivá setkání se zaměřují na sdílení informací ve vybraných oblastech, které jsou pro členy zajímavé a které členové určují na základě trendu vývoje IT. Pravidelná setkání na téma „Praktické řízení informatiky“, vždy s aktuální diskutovanou tématikou, jsou organizována v kavárně „Černá labuť“, nebo v jiných atraktivních prostorách vztahujících se k dané tématice semináře.

Další oblastí, na kterou se CACIO zaměřuje, je prezentace odborných názorů svých členů, komunikace a pořádání akcí s partnerskými sdruženími (Deloitte, ICT unie, ICZ). Snaží se pomoci i tím, že informuje členy o aktuální potřebě na trhu IT. V neposlední řadě se asociace aktivně zapojuje do přípravy legislativy, která je vázána na odbornost IT.

Vlajkovou lodí asociace je pořádání soutěže „IT projekt roku“, do které se mohou přihlásit uživatelé výsledků projektu, nebo i dodavatelé, avšak s písemným souhlasem uživatele. Cílem soutěže je každoročně ocenit nejlepší projekty vývoje a zavedení informačních technologií, pečovat o jejich mediální prezentaci a tím trvale zvyšovat prestiž, kvalitu a přínosy IT projektů. Předpokladem přihlášení projektu do soutěže v daném roce je to, že projekt byl v tomto roce realizován.

CACIO přispívá k propagaci IT projektů a k šíření informovanosti o těchto dobrých projektech, svou soutěží motivuje CIO a ostatní manažery IT k tomu, aby se snažili podělit se o tyto úspěchy, přispívá k široké diskuzi o soutěžících projektech, přináší osvětu veřejnosti o tom, jak IT řeší různé potřeby a požadavky ve sféře podnikání i správy.