KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST 20!21

Na základě kladných ohlasů z minulých ročníků semináře se vracíme k tématu Kybernetické bezpečnosti, a proto jsme připravili:

Seminář na téma:           „Kybernetická bezpečnost 20!21“

Termín:                             11. 03. 2021, 13:00 – 15:30 hod.

Místo:                               Online pomocí nástroje MS Teams

O tématu:

Každoroční seminář, kde představujeme případové studie a významné projekty v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Současná situace ve společnosti přináší nové úkoly spojené s online provozem organizací. Ve velmi krátké době jsme museli rychle a operativně měnit zaběhnuté procedury a postupy.

Cílem bylo a je zajistit fungování organizace v době nouzového stavu, karantény a izolace. Na druhou stranu je online fungování výzvou realizovat nové a progresivní postupy, jejichž nasazení doposud bránil management organizací z důvodů finančních a potřeby procesních změn.

Online provoz s sebou přináší i nové požadavky na kybernetickou bezpečnost, která zatím často nebyla řešena s vážností, jež jí přísluší a dokud se nic nestalo tak jsme naráželi na neochotu kybernetickou bezpečnost řešit a financovat.

Jak se nám daří implementovat kybernetickou ochranu, co se povedlo či nepovedlo, co bylo dobře a co špatně – o tom bychom si s Vámi chtěli popovídat a vyměnit zkušenosti na našem semináři.

Program:

 • 12:45 – 13:00   Zahájení, test spojení
 • 13:00 – 13:05   Úvod – přivítání, poděkování, pravidla komunikace (Jan Heisler, CACIO)
 • 13:05 – 13:20   Aktuální trendy a vize v oblasti kybernetické ochrany (David Malaník, UTB) prezentace zde
 • 13:20 – 13:40   Případová studie – řešení incidentu ransomware / Phobos C

     (Jiří Zahradník, ATIS, Petr Nepustil, K-NET) prezentace zde

 • 13:40 – 13:55   Případová studie – SolarWinds – co se stalo? A jak tomu předejít?

     (Lukáš Králík, UTB) prezentace zde

 • 13:55 – 14:00   Přestávka
 • 14:00 – 14:15   Zvýšení bezpečnosti a efektivity v Psychiatrické nemocnici Opava –     inspirace úspěšným projektem (Petr Kasan, AUTOCONT, Stanislav Taťoun PNO do
   roku 2021) prezentace zde
 • 14:15 – 14:30   IT Security Solution Tech Data s využitím Palo Alto Networks a dalších  vendorů (Miroslav Tůma, TechData) prezentace zde
 • 14:30 – 14:45   Význam implementace SIEM v prostředí IT systémů nemocnic

     (Leoš Stránský, AUTOCONT) prezentace zde

 • 14:55 – 15:10   Kulatý stůl přednášejících a účastníků  – Jak aktivně zvýšit v roce 2021 ve Vaší  organizaci odolnost proti kybernetickým útoků (Jan Heisler, CACIO)
 • 15:10 – 15:30  Závěrečné shrnutí

Registrujte se včas na adrese tajemnik@cacio.cz do pondělí 8. 03. 2021. Kapacita semináře je omezena.