ZNÁME VÍTĚZNÉ PROJEKTY 19.ROČNÍKU

Řídící výbor na svém jednání 10.3.2022 projednal návrhy hodnotitelské komise na ocenění v 19.ročníku soutěž IT projekt  roku a všechny návrhy přijal.  

Slavnostní předání proběhne 21.4.2022 v hotelu Ambassador.