VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ ŘV CACIO 2023

Ve dnech 8.-9.6.2023 proběhne tradiční výjezdní zasedání ŘV CACIO. Zhodnotíme činnost a připravíme chod CACIO na další období.