VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ ŘV CACIO 2022

Ve dnech 9.-10.6.2022 proběhne řídící výbor CACIO s cílem zhodnocení stávající činnosti, diskuse nad pravidly a příprava akcí na další období.