VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ ŘV CACIO 2020

Ve dnech 11. a 12.6.2019 proběhlo výjezdní zasedání ŘV CACIO s cílem zhodnocení stávající činnosti, diskuse nad pravidly a příprava akcí na další období.