Spolek CACIO organizuje valnou hromadu elektronickou formou. Program valné hromady je následující:

  • informace – Zpráva o činnosti CACIO
  • informace – Zpráva revizní komise
  • hlasování – Aktualizace stanov
  • hlasování – složení řídícího výboru CACIO
  • hlasování – volba předsedy CACIO