Valná hromada CACIO

Řídící výbor svolává České asociace manažerů informačních technologií svolává valnou hromadu . Na základě pozitivní zkušenosti a v souladu se stanovami CACIO, tuto valnou hromadu organizujeme v elektronické podobě, tj. fyzická přítomnost členů CACIO je nahrazena elektronickou účastí členů na připomínkovém řízení i hlasování.

HARMONOGRAM:

1. 11. 2023 – 15. 11. 2023 – hlasování

4. 12. 2023 – oznámení výsledků valné hromady

OKRUHY K PROJEDNÁNÍ A HLASOVÁNÍ:

  1. Volba orgánů asociace:
    1. Volební komise CACIO,
    2. Řídící výbor CACIO.
  2. Zpráva o činnosti CACIO.
  3. Diskuse, různé.