TECHNOLOGIE A ARCHITEKTURA CLOUDU

O tématu
Cloud je nesporně jedno z klíčových témat diskusí manažerů ICT. Hledáme odpovědi na otázky:
• Co do cloudu určitě ano, co ne?
• Jak zvládnout přechod do cloudu? Existuje cesta zpět?
• Umím ošetřit rizika spojená s cloudem?
• Kolik za to zaplatíme?
• Jak se změní organizace práce?

Přijďte si pro informace, inspiraci a utřídit si myšlenky, diskutovat zkušenosti, teze, nápady.

Program
10:45 – 11:00 Přihlašování, test spojení
11:00 – 13:00 Panelová diskuse, na které budeme diskutovat a hledat odpovědi
• Co je cloud? (typy služeb)
• Na co je která služba vhodná, jak na kloubení cloudů mezi sebou či vnitřním IT
• Řízení rizik spojených s využitím cloudu.
• Dopady do financí
• Dopady do bezpečnosti, organizace práce
• Jaká je budoucnost cloudových i on premise technologií?
13:00 Závěr


Registrujte se na adrese tajemnik@cacio.cz nejpozději do pátku 30. 9. 2022.