„Správa obsahu elektronických dokumentů“

CNZ na základě kladných ohlasů na semináře, kde vzájemně sdílíme praktické zkušenosti připravilo online seminář.


Termín: 25. dubna 2024, 14:00 – 15:00 hod.
Místo: Online pomocí nástroje MS Teams

O tématu:
Seminář představí zajímavý startupový projekt efektivní práce s obsahem elektronických dokumentů, který cílí na minimalizaci času stráveného s úpravou dokumentů a maximalizaci obohacení dokumentu o další informace.
Projekt LIMACTA je originální řešení pro práci s texty, které se inspiruje fungováním vývojářů SW a jejich způsobem práce v moderních vývojových prostředích. Projekt necílí na správu dokumentů, kterou řídí sofistikované DMS, naopak na ně plně navazuje pomocí automatizace práce s textem a napojení na ostatní systémy (emaily, správa úkolů, řízení procesů, správa identit apod.). Jako primární rozhraní LIMACTA používá formu rozšíření pro běžný textový editor, zdrojová data jsou však nezávislá a není tedy nutné, aby se klient musel učit pracovat v novém prostředí.
V průběhu semináře přiblížíme účastníkům ideu projektu a ukážeme praktické ukázky přípravy dodatků ke smluvním dokumentům, provázání externích informací přímo do těla dokumentu, nebo poskytování pouze částečných kopií a jejich zapracování zpět. Na závěr proběhne diskuze k možnostem využití, dalšího rozvoje, napojení na další systémy apod.

Program
•13:45 – 14:00 Připojování, test spojení
•14:00 – 14:05 Zahájení semináře
•14:05 – 14:45 Představení projektu LIMACTA
•14:45 – 15:55 Diskuze
•15:55 – 16:00 Závěr semináře

Registrujte se včas prostřednictvím formuláře ZDE do 23. dubna 2024. (Pro vyplnění formuláře není nutné žádné přihlášení.)

Účast na semináři je bezplatná.

Těšíme se na Vaši účast.
Jan Heisler
předseda CNZ, z. s.