SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU

Vzhledem k vyhlášení Nouzového stavu v České republice a všech navazujících opatření jsme bohužel nuceni zrušit akci v původním plánovaném termínu. Jakmile pomine krizová situace v České republice, budeme Vás o novém termínu včas informovat.  Věřím že danou situaci pochopíte.