Slavnostní večer k 25 letům CACIO

CACIO (Česká asociace manažerů informačních technologií) připravuje v Rezidenci primátora hlavního města Prahy, Praha 1 – Staré Město, Mariánské náměstí 1 

Slavnostní zahájení 21. ročníku soutěže IT Projekt roku pod záštitou primátora hlavního města Prahy Doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.

spojené s koncertem

Kateřiny Englichové a Viléma Veverky
IMPRESSIONS

Program

17,30 uvítání a číše vína

18,00 představení prostor Rezidence primátora

18,15 ohlédnutí za 25 lety CACIO a 20 lety soutěže IT projekt roku

18,45 Slavnostní křest Žezla vítězů a zahájení 21. ročníku soutěže IT Projekt roku

19,00 koncert Kateřiny Englichové a Viléma Veverky

  • Maurice Ravel (O.Kvěch) « Le tombeau de Couperin » pro hoboj a harfu (Prelude – Menuet – Rigaudon)
  • Sylvie Bodorová « Il grido del pastore » pro hoboj a harfu
  • Pearl Chertok « Harpicide at midnight » pro harfu solo
  • Claude Debussy « Réverie, Arabesque, Prelude »
  • Josef Vejvoda «Tři kusy pro hoboj a harfu »

20,00 společenské setkání v prostorách Rezidence s občerstvením

21,00 ukončení akce

2023 09 20 slavnostní zahájení 21. ročníku ITPR