SETKÁNÍ CIO VEŘEJNÉ SPRÁVY – ON-LINE

SETKÁNÍ CIO VEŘEJNÉ SPRÁVY – ON-LINE

Dne 14. ledna 2021 se od 13:00 konalo on-line setkání sekce veřejné správy CACIO.

Celý rok 2020, kdy jsme všichni museli čelit dříve netušeným výzvám, se nepodařilo sekci veřejné správy CACIO svolat a vyměnit si zkušenosti. Po dohodě s vládním zmocněncem
V. Dzurillou proběhlo v lednu 2021 alespoň on-line setkání Sekce veřejné správy.

Program jednání:

  1. Úvodní slovo „hostitele“ – Marčan (MPO)
  2. Aktuální problematika eGovernmentu – Dzurilla (NAKIT)
  3. Katalog služeb – Vrba (MV)
  4. Stav řešení eGovernment cloudu – Čermák (MV)
  5. E-mail jako významný informační systém – Procházková (NUKIB)
  6. Informace o financování projektů Digitálního Česka (rozpočet, RRF, IROP) – Pur (NAKIT)
  7. Různé

Toto jednání bylo neveřejné a tedy pouze pro zvané. Jednání se zúčastnilo přes čtyřicet odborníků z ministerstev a dalších úřadů. K daným bodům probíhala  živá diskuse.

2021-01-14 SETKÁNÍ CIO VEŘEJNÉ SPRÁVY – MPO