PREZENTACE FINALISTŮ 18.ROČNÍKU – PRVNÍ ČÁST

Dne 25.2.2021 se představí první 4 finalisté hodnotící komisi své finálové projekty.