PREZENTACE FINALISTŮ 17.ROČNÍKU – PRVNÍ ČÁST

Dne 27.2.2020 se představí první 4 finalisté hodnotící komisi své finálové projekty.