PARTNERSKÝ KONCERT 23 NADĚJE II

V rámci spolupráce s nadačním fondem Věčná naděje bychom Vás rádi pozvali na koncert. Členové CACIO mají výraznou slevu, slevový kód vám na požádání zašle tajemnik@cacio.cz. Více informací na www.vecnanadeje.org.

Naděje II. – 1. 3. 2023, 19:00 hod.
Winternitzova vila

Prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. – mluvené slovo, projekce
Eva Hazdrová-Kopecká – mluvené slovo
Krása Quartet
Šárka Petříková – 1. housle, Jan Palouček – 2. housle, Daniel Menhart – viola, Marie Dorazilová – violoncello

Hans Krása – Téma s variacemi
Ludwig van Beethoven – Smyčcový kvartet e moll „Razumovský“, op. 59 č. 2, 2. věta
Pavel Haas – Smyčcový kvartet č. 2, 1. věta

Muzikolog a ředitel Institutu terezínských skladatelů Lubomír Spurný seznámí širší festivalové publikum se společenským a kulturním životem v terezínském ghettu (1941-1945). Ten prošel řadou proměn, od striktních zákazů veřejných a soukromých produkcí, přes trpěnou toleranci až k jejich bezvýhradné podpoře. Výčet mnoha aktivit ovšem může vyvolat falešný dojem, že ghetto bylo pomyslným ostrovem svobody uprostřed válečného běsnění. Nelze zastírat, že taková možnost byla dána propagandistickou rolí, kterou tábor v nacistické ideologii sehrál.

Snaha lépe pochopit specifickou roli terezínského ghetta nás mimo jiné přivádí ke zkoumání autentických dokladů o jeho hudebním provozu. Neocenitelným pomocníkem při poznání kulturního života v Terezíně je tzv. Heřmanova sbírka. Tento rozsáhlý soubor dokumentů, vztahujících se ke společenskému životu v ghettu, shromažďoval terezínský vězeň Karel Herrmann (Heřman) od roku 1943 do září 1944.  Jedním z nejcennějších dokladů o hudebním životě v ghettu Theresienstadt jsou pak recenze Viktora Ullmanna „26 Kritiken über musikalische Veranstaltungen in Theresienstadt“ (vyd. 1993). Jejich vydání opatřil komentářem a úvodní studií německý muzikolog Ingo Schultz. Ve svých kritikách, esejích a komentářích Ullmann reflektuje některá terezínská operní vystoupení, koncerty sólistů či orchestrů, novinkovou tvorbu v ghettu a kritické ohlasy publika.

Zmiňované dokumenty a výběr z Ullmannovy literární tvorby představí spolu s prof. L. Spurným muzikoložka Eva Hazdrová-Kopecká.