OTÁZKY HOME OFFICE Z PSYCHOLOGICKÉHO A NEUROLOGICKÉHO POHLEDU

COVID změnil svět, změnil naše okolí a změnil nás. Jedna velká změna, kterou vidíme okolo nás je plošné rozšíření možnosti práce z domova. Ponechme stranou technické možnosti a  podívejme se spolu na psychologické dopady takovéto práce. Pojďme diskutovat co dělat, abychom se z toho nezbláznili.

Program

  • 13:15 Ověření přihlašování, techniky
  • 13:30 Úvod Jiří Polák
  • 13:35 Home office a stress – a jak s nimi oběma naložit PhDr. Ing. Martin Pospíchal, PhD
  • 14:00 Sociální izolace MUDr. František Koukolík, DrSc
  • 14:25 Aktuální příklady dopadů Home Office z klinické praxe Mgr. & Mgr. Veronika Víchová
  • 14:50 „panelová diskuse“ moderuje Miroslav Hübner
  • 15:20 ukončení semináře Jiří Polák

Online pomocí nástroje MS Teams