Hudební festival Věčná naděje

Jako vzpomínku na Jirku Poláka a na základě kladných ohlasů na koncerty, které doplnily aktivity CACIO, se ukázalo velice prospěšné spojit odborná setkání i setkáním společenským. Proto jsme začali v roce 2022 spolupracovat s organizátorem hudebního festivalu Věčná naděje, kterým je Nadační fond Hudba pro Věčnou naději a těšíme se na společné aktivity.

V roce 2017 vznikl nadační fond s cílem zachovat a dále rozvíjet unikátní umělecký odkaz středoevropských kulturních hodnot spojených s územím dnešní České republiky, a to především formou hudebního festivalu.

Nejen tzv. terezínští skladatelé byli náhle a násilně umlčeni událostmi druhé světové války, také jiní tvůrci české a německé národnosti, židovského i křesťanského vyznání za doby nesvobody v průběhu 20. století trpěli. Hudba je právě jedním z projevů unikátního uměleckého odkazu středoevropských kulturních hodnot spojených s územím dnešní České republiky. Poslání nadačního fondu Hudba pro věčnou naději a jeho stejnojmenného festivalu je připomínat historické události, nést jejich odkaz a usilovat především o to, aby nedocházelo k násilí, nenávisti či jiným formám diskriminace z důvodů rasy, etnické či kulturní odlišnosti.

Cílem Nadačního fondu Hudba pro Věčnou naději je vybudovat prestižní festival s důrazem na výjimečnou uměleckou kvalitu. Základ festivalu tvoří opomíjená díla umělců Terezína, autorů jako byli Viktor Ullmann, Gideon Klein, Hans Krása, Pavel Haas, i jiných, která vznikala v podmínkách koncentračních táborů druhé světové války a zůstávají stále nedoceněna. Program je vždy doplněn o díla dalších českých a světových hudebních velikánů a reaguje na aktuální výročí a události.

Posláním festivalu je přiblížit mimořádné interpretační umění co nejširší veřejnosti. Festival je prestižní společenskou událostí založenou na geniu loci a skvělé interpretaci hudebních děl „našich“ festivalových autorů. Festival je určen posluchačům vážné hudby, ale i příznivcům divadla a kabaretu, šansonu i jazzu, všem generacím vnímavého publika. Více informací a aktuální program koncertů je k dispozici na www.vecnanadeje.org.

Duchovním bohatstvím festivalu je myšlenka věčné naděje. Naděje, která překoná útlak, nenávist, nesvobodu, vykořenění a dává prostor kráse, víře a svobodnému životu.

Informace o Klubu přátel Hudebního festivalu Věčná naděje ZDE

Aktuální program Hudebního festivalu Věčná naděje ZDE

NADAČNÍ FOND VĚČNÁ NADĚJE

Jako vzpomínku na Jirku Poláka a na základě kladných ohlasů s koncerty, které doplnily aktivity CACIO se ukázalo velice prospěšné doplnit odborná setkání i setkáním společenským. Proto jsme začali v roce 2022 spolupracovat s Nadačním fonde Věčná naděje a těšíme se na společné aktivity.

V roce 2017 vznikl Nadační fond Věčná naděje s cílem zachovat a dále rozvíjet unikátní umělecký odkaz středoevropských kulturních hodnot spojených s územím dnešní České republiky, a to především formou hudebního festivalu.

Nejen tzv. terezínští skladatelé byli náhle a násilně umlčeni událostmi druhé světové války, také jiní tvůrci české a německé národnosti, židovského i křesťanského vyznání za doby nesvobody v průběhu 20. století trpěli. Hudba je právě jedním z projevů unikátního uměleckého odkazu středoevropských kulturních hodnot spojených s územím dnešní České republiky. Poslání Nadačního fondu Věčná naděje a jeho stejnojmenného festivalu je připomínat historické události, nést jejich odkaz a usilovat především o to, aby nedocházelo k násilí, nenávisti či jiným formám diskriminace z důvodů rasy, etnické či kulturní odlišnosti.

Cílem Nadačního fondu Věčná naděje je vybudovat prestižní festival s důrazem na výjimečnou uměleckou kvalitu. Základ festivalu tvoří opomíjená díla umělců Terezína, autorů jako byli Viktor Ullmann, Gideon Klein, Hans Krása, Pavel Haas, i jiných, která vznikala v podmínkách koncentračních táborů druhé světové války a zůstávají stále nedoceněna. Program je vždy doplněn o díla dalších českých a světových hudebních velikánů a reaguje na aktuální výročí a události.

Posláním festivalu je přiblížit mimořádné interpretační umění co nejširší veřejnosti. Festival je prestižní společenskou událostí založenou na geniu loci a skvělé interpretaci hudebních děl „našich“ festivalových autorů. Festival je určen posluchačům vážné hudby, ale i příznivcům divadla a kabaretu, šansonu i jazzu, všem generacím vnímavého publika.

Duchovním bohatstvím festivalu je myšlenka věčné naděje. Naděje, která překoná útlak, nenávist, nesvobodu, vykořenění a dává prostor kráse, víře a svobodnému životu.