Jak ovlivňuje cloud architekturu IT řešení

Jak vnímáme cloud? Věříme v jeho bezpečnost? Jaká je jeho budoucnost?


Termín: 20. června 2024, od 14:00 – 16:00 hod.
Místo: On-line MS Teams

O tématu
– Cloud je nesporně jedno z klíčových témat diskusí manažerů ICT. Hledáme odpovědi na otázky:
– Vnímání cloudu? Co je a co není cloud?
– Zajímavé příklady (skrytých) cloudových řešení?
– Umím ošetřit bezpečnostní rizika spojená s cloudem a poskytovanými službami?
– Zálohování dat v cloudu. Jak moc věříme poskytovatelů cloudů?
– Jak cloud pomáhá rozvoji využívání umělé inteligence?
– Jak vidí potenciál/budoucnost cloudů jejich poskytovatelé?

Program
13:45 – 14:00 Přihlašování, test spojení
14:00 – 16:00 Panelová diskuse, na které budeme diskutovat a hledat odpovědi
– Jak vnímáme cloud? Co je a co není cloud? V čem nás cloud zklamal? V čem nás příjemně překvapil?
– Příklady zajímavých skrytých cloudových řešení. Aneb používáme cloud, aniž o tom víme … A je to správně?
– Jak moc věříme v bezpečnost dat v cloudu? Co vše dělají poskytovatelé cloudů pro zvýšení kybernetické odolnosti?
– Zálohujeme data v cloudu? Jak? Věříme poskytovatelům cloudových řešení ohledně zálohování?
– Jaká je budoucnost cloudových i on premise technologií?
16:00 Závěr

Doufáme, že Vás setkání inspirovalo.