„ARCHIVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM UNIVERZITY KARLOVY“ (PŘEDSTAVENÍ CENY CNZ 2021)

Na základě kladných ohlasů na semináře, kde vzájemně sdílíme praktické zkušenosti, jsme připravili: online seminář na téma: „Archivní informační systém Univerzity Karlovy“ (představení Ceny CNZ 2021)

Termín: 31. května 2022, 15:00 – 16:30 hod. Místo: Online pomocí nástroje MS Teams

O tématu:

Seminář představí projekt komplexního Archivního informačního systému Univerzity Karlovy, který se úspěšně účastnil soutěže IT projekt roku a získal Cenu CNZ. Jak se v akademickém prostředí podařilo realizovat tento projekt? Jaké nové postupy byly použity? Jaké možnosti mají zřizovatelé specializovaných archivů v oblasti digitální archivace? Co vedlo UK k rozhodnutí v budoucnu zřídit vlastní digitální archiv? Proč se Archiv UK rozhodl budovat digitální archiv jako součást komplexního informačního systému? Jak se podařilo zajistit informační podporu všech činností veřejného archivu v jednom IT systému? Jak je zajištěna jednotná správa digitálních, papírových a hybridních archiválií? Je toto řešení použitelné i v jiných archivech? V průběhu semináře přiblížíme účastníkům konkrétní kroky přípravy a realizace projektu. Pracovníci UK se s námi podělí o získané zkušenosti a předají doporučení pro obdobné projekty. Nebude chybět závěrečná diskuze mezi všemi zúčastněnými v podobě kulatého stolu.

Program

  • 14:45 – 15:00 Připojování, test spojení
  • 15:00 – 15:05 Zahájení semináře
  • 15:05 – 15:15 Představení Ceny CNZ, Cena CNZ pro UK, Jan Heisler, CNZ
  • 15:15 – 16:10 Digitální archiv Univerzity Karlovy jako součást komplexního Archivního informačního systému: o informační systémy v českém archivnictví o možnosti digitální archivace ve specializovaných archivech o cesta UK k vlastnímu digitálnímu archivu o digitální archiv jako součást komplexního archivního IT systému o budoucnost: akreditace digitálního archivu UK dle zákona č. 499/2004 Sb. Petr Cajthaml, Zdeněk Vašek, Archiv Univerzity Karlovy
  • 16:10 – 16:25 Diskuze
  • 16:25 – 16:30 Závěrečné shrnutí

Registrujte se včas na adrese registrace@cnz.cz do pátku 27. 05. 2022. Kapacita semináře je omezena. Účast na semináři je bezplatná.

Těšíme se na Vaši účast. Jan Heisler Předseda CNZ