ARCHIVACE DIGITÁLNÍCH DOKUMENTŮ NA FOTOSENZITIVNÍM MÉDIU

Partnerský seminář CNZ                                       

Jedním z cílů CNZ je podporovat znalosti o dlouhodobém ukládání elektronických dokumentů. Často prezentovanou výtkou proti digitálnímu záznamu je jeho nestálost v čase daná použitými technologiemi, ať již ukládacími médii nebo softwarem. Neustálá potřeba migrace dat nejenže dlouhodobě vyžaduje nemalé investice, ale vzniká i možnost ztráty a poškození ukládaných informací. Zde se přímo nabízí osvědčená technologie, která nejenom nepotřebuje trvalý příkon elektrické energie, ale je ověřena tak, že zaručuje uložení dokumentu na stovky let. Off-line, bez potřeb migrace, investic, bez možnosti úmyslného externího poškození a změny dat. Bez problému zvládá elektromagnetický impuls, který dokáže zničit veškerou elektroniku i magnetická média.

Program:

  • Piql – systém a služby, případové studie SK/CZ/EU
  • Přestávka
  • Aplikace technologie v Archívu Pamiatkového úradu Slovenskej republiky
  • Dotazy a diskuze

Termín: 29. dubna 2021, 14:00 – 16:00 hod.
Místo: Online pomocí nástroje MS Teams

Pokud vás téma zaujalo, registrujte se na adrese registrace@cnz.cz do úterý 27. dubna 2021. Kapacita semináře není omezena