AKTUÁLNÍ OTÁZKY KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

O tématu
Válka na Ukrajině, zahájená 24. 2. 2022 napadením ze strany Ruska, přinesla zcela nový pohled na kybernetickou bezpečnost. Celosvětově se zvýšil počet kybernetických útoků a řada států, státních organizací a soukromých společností stála a stojí před akutní potřebou aktivně zvyšovat kybernetickou odolnost.


Na našem semináři budeme společně hledat odpovědi na otázky:

  • Jak manažeři reagují/řeší/chovají se při kybernetickém útoku?
  • Jaké všechny problémy je třeba během útoku a hlavně po útoku řešit?
  • Jaké jsou klíčové trendy v kybernetických hrozbách i technologiích „obránců“?
  • Jaké jsou dobré příklady z praxe při nasazování účinných řešení v oblasti Cyber Security?
  • Jsou dodavatelé technologií na aktuální hrozby připraveni?

Poslechněte si praktické zkušenosti a získejte inspiraci pro řešení kybernetické bezpečnosti ve vaší společnosti.

Program

ČasCoSpeakerAnotace
13:45 – 14:00     Zahájení, test spojení—- 
14:00 – 14:05     Úvod – přivítání, poděkování, pravidla komunikace a řízení seminářeJan Heisler, CACIO 
14:05 – 14:20     Jak moc pomáháme útočníkům s přípravou útoku proti nám samým? Aktuální hrozby v oblasti kybernetické bezpečnostiDavid Malaník, UTBModerní technologie, hrozba či příležitost v kontextu CyberSec
S rostoucím využitím moderních technologií při všech pracovních postupech a činnostech vzniká důležitá otázka. „Slouží tyto technologie jen pro naše blaho? Nebo se mohou snadno obrátit proti nám?“ prezentace zde
14:20 – 14:40Průběh a rozbor kybernetického útoku na IS provozovaný v cloudu.Jan Bonczek, VIAVISOutsourcing IS v „cloudu“ jako prevence kybernetického útoku? Anonymizovaně bude rozebrán průběh kybernetického útoku, při kterém došlo k extrakci i ztrátě významného množství dat. Útok byl veden na IS provozovaný v cloudu. Prezentace rozebere rizika špatně nastavených SLA, odpovědností a rizika takto provozovaných systémů. Prezentace zde
14:40 – 15:05Kybernetický incident a jak proběhl návrat do provozu. Martin Hořický, BDOPrůběh kompromitace celé infrastruktury klienta, včetně následného opětovného uvedení do provozu. Následné korektní konfigurace celého síťového prostředí. Útok byl proveden na celou infrastrukturu a postupně proběhlo šifrování celého síťového prostředí. Prezentace rozebere rizika podcenění prevence, včetně odpovídající mitigace rizik a také následné kroky pro korektní opětovné uvedení do provozu. Prezentace  zde
15:05 – 15:20     Přestávka  
15:20 – 15:30Simulace kybernetického útoku – zkušenosti s nácvikem činností při útokuJiří Renc, PSEPraktické zkušenosti s nácvikem činnosti při kybernetickém útoku.Jak nácvik probíhal? Jak se stavěl k nácviku management? Jaká byla motivace –WS absolvovat? Jaké jste měli cíle? Jaký je přínos podobného cvičení pro CIO?
15:30 – 15:40     Rok po kybernetickém útoku – co se změnilo?  Kateřina Černá, MČ Praha 5
Josef Listík, MČ Praha 5 
Kateřina Černá, tajemnice MČ a Josef Listík, vedoucí odboru ICT představí, co se událo po zvládnutí kybernetického útoku, jak pokračují dále při zvýšení kybernetické odolnosti a jak se změnilo v organizaci vnímání rizik kybernetického útoku. Prezentace zde
15:40 – 16:00Jak čelí aktuálním hrozbám a kybernetickým útokům Správa základních registrů?Josef Schovajsa, SZRStručné představení činností Správy základních registrů. Jak reaguje na hrozby a jaký typ kybernetických útoků ji ohrožuje nejvíce. Jak řídí kybernetickou bezpečnost a proč kybernetické útoky zvládá. Jaké změny ji čekají a kam směřuje nejen v oblasti kybernetické bezpečnosti. Prezentace zde
16:00 – 16:10     Rostoucí význam OSINT v kybernetické bezpečnosti.Vladimír Lazecký, VIAVISVelká část kybernetických útoků, byla vedena na subjekty, které veřejně komunikovaly své zranitelnosti. Útočníci velmi efektivně využili technik OSINT pro jejich detekci a nejen to, i provedení útoku. V prezentaci bude na základě praktických zkušeností ukázáno využití OSINTu právě při plánování a provedení takového útoku. Dále pak role OSINTu v celém systému řízení bezpečnosti, jak mít pod kontrolou to, co subjekt komunikuje navenek. Prezentace zde
16:10 – 16:40Kulatý stůl technologických firemRostislav Jirkal, CACIODaniel Joksch, IBMTomáš Michaeli, VMwareDalibor Kačmář, Microsofta) Jaké jsou nejvýznamnější kybernetické hrozby v roce 2023?
b) Jaké produkty Vaší společnosti jsou pilířem kybernetické bezpečnosti u Vašich klientů?
c) Jak vnímáte souvislost kybernetické bezpečnosti s ochranou obchodních výsledků klienta?d) Jak dokážete podpořit CIO při jeho komunikaci s vrcholovým managementem o KB?
16:40 – 17:00     Shrnutí, ZávěrJan Heisler, CACIO 


Registrujte se včas na adrese tajemnik@cacio.cz do pondělí 20. 2. 2023

2023 02 23 AKTUALNI OTAZKY BEZPECNOSTI