„AKTUÁLNÍ OTÁZKY BEZPEČNOSTI V ROCE 2023“ ANEB JAK VNÍMÁ MANAGEMENT INSTITUCÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACI?

O tématu

Navazujeme na kulaté stoly na aktuální témata v oblasti bezpečnosti, které jsme pořádali v roce 2022 a na kterých vystupovali IT odborníci z oblasti kybernetické bezpečnosti a rovněž z některých napadených institucí. Abychom zkvalitnili podobné akce CACIO v roce 2023, dovolujeme si na tento on-line kulatý stůl pozvat zástupce managementu významných institucí, kterým pokládáme otázky, které nám pomohou získat zpětnou vazbu na naši práci a přehled toho, jak vnímají aktuální stav bezpečnosti – pohledem zpět na rok 2022 a pohledem do budoucnosti – na co by si rádi připili do nového roku 2023 – co si přejí, aby se stalo či naopak nestalo.

Přijměte pozvání na tento netradiční kulatý novoroční stůl, který nám může pomoci ověřit, zda vrcholové vedení zúčastněných institucí je si dostatečně vědomo kybernetických hrozeb (resp. je na ně připraveno), jak vnímá tyto hrozby a odolnost svých organizací a tím nám pomůže nasměrovat naši budoucí komunikaci nejen s odborníky IT, ale i s managementem.  

Přijďte si pro informace, inspiraci, nápady a utřídit si myšlenky.

Program

11:45 – 12:00           Přihlašování, test spojení

12:00 – 13:00           Online vystoupení zástupců managementu, aby se formou novoročního přípitku vyjádřili k těmto tématům:

  • Jak vnímají stav kybernetické bezpečnosti v uplynulém roce?
  • Na co by si rádi připili do nového roku – co si přejí, aby se stalo nebo nestalo. 

13:00                        Závěr