14.KONFERENCE ITSMF

14. VÝROČNÍ KONFERENCE ITSMF CZ

Česká pobočka mezinárodního, nezávislého neziskového fóra věnujícího se všem aspektům řízení služeb informačních a komunikačních technologií, připravuje na čtvrtek 23. ledna a pátek 24. ledna 2020 již 14. výroční konferenci, opět v osvědčených konferenčních prostorách komplexu Cubex Centrum, Na Strži 2097/63, Praha 4.

SLOVO ÚVODEM

Správa IT služeb (ITSM) prošla v posledním desetiletí transformací. Na jedné straně jsou nástroje a technologie stále sofistikovanější a procesy efektivnější. Současně byla IT oddělení vystavena tlaku na lepší sladění svých služeb s podnikatelskými činnostmi a demonstrovala, jak přispívají k úspěchu podniku. V některých případech musí společnosti utratit IT peníze původně určené pro investice do jiných technologií s cílem dosáhnout shody s předpisy, příklady jsou Sarbanes Oxley, COBIT a ISO 20000.
Svět, ve kterém žijeme, je zase o rok starší, doufejme, že i moudřejší. Totéž platí pro komunitu managementu IT služeb (ITSM) v tom smyslu, že se celý obor posunul v roce 2019 vpřed. Byly uveřejněny nové verze ITIL i COBIT. Jaké jsou zkušenosti s jejich uplatňováním?

MOTTO

Jára Cimrman inspirující – sdílení dobrých praxí, nejen z mistrova pera a upomnění na cimrmanovské slepé uličky ve vývoji IT Service Managementu, aneb tudy ne, přátelé!

TÉMA KONFERENCE

Jak již je uvedeno v předchozím odstavci, IT Service Management (ITSM) se stále vyvíjí a tento vývoj vyvolává řadu otázek, na které bychom rádi přinesli odpovědi a umožnili účastníkům:

  • získat nejnovější znalosti o tématech, trendech a osvědčených postupech v oblasti správy služeb.
  • poslechnout si „co byste měli dělat“, „proč byste to měli dělat“, praktické rady „jak začít“ a „jak se zlepšovat“.
  • vybudovat si síť odborníků a informačních zdrojů, spolupracujte na nápadech a diskutujte o společných výzvách.
  • seznámit se s předními dodavateli ITSM nástrojů a dalšími doplňkovými nabídkami správy služeb.
  • získat více informací o směru, kterým se odvětví řídí (budoucnost ITIL, jak se vyrovnat se zvýšenými očekáváními podniků atd.).
  • objevit nové způsoby, jak povzbudit osobní a profesní rozvoj tím, že se dozvíte více o profesionálním systému řízení služeb (PSMF) a o přístupu k případovým studiím


Program je připraven ve spolupráci se sdružením CACIO, itSMF Internationa a itSMF Slovakia. Program připravované konference nabídne zajímavé přednášky z oblasti ITSM a IT bezpečnosti, které zaujmou profesionály z obou stran IT služeb, jak poskytovatele, tak i zákazníky.

Postupné naplňování programu konference můžete sledovat na webu konference http://conference.itsmf.cz/, kde najdete:

  • název a anotaci ke každé přednášce

stručný profil přednášejícího.