Cacio

Česká asociace manažerů informačních technologií

Cacio fórum
Nástroje a metodiky Open Source v kybernetické bezpečnosti

21.07.2022

Koncert 2022

20.09.2022

Konference CNZ 2022

11.10.2022

Jsou k dispozici fotografie z CACIO v gala ze dne 21.4.2022, a prednášky a fotky ze semináře z 26.4.2022.

Zlatí partneři

Spolupracující partneři