Cacio

Česká asociace manažerů informačních technologií

Cacio fórum
Prezentace finalistů 17.ročníku - DRUHÁ část

05.03.2020

CACIO v gala 2020

26.03.2020

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru

19.04.2020

Jsou k dispozici prezentace a fotografie ze seminare 19.11.2019

Zlatí partneři

Spolupracující partneři