Cacio

Česká asociace manažerů informačních technologií

Cacio fórum
14.konference ITSMF

23.01.2020

Uzávěrka přihlášek

31.01.2020

Bezpečnost IT

20.02.2020

Jsou k dispozici preyentace a fotografie ze seminare 19.11.2019

Zlatí partneři

Spolupracující partneři