Cacio

Česká asociace manažerů informačních technologií

Cacio fórum
Praktické dopady GDPR a aktuality implementace Nařízení eIDAS

02.04.2017

Konference ISSS/V4DIS

03.04.2017

Metamorfosa 2017 - aprílové setkání

06.04.2017

Přinášíme fotodokumentaci ze setkání CACIO v gala 23.3.2017.

Zlatí partneři

Spolupracující partneři