Cacio

Česká asociace manažerů informačních technologií

CoderDojo - leden 2017

Stav projektu CoderDojo ke 31.1.2017

  1. navázání spolupráce s firmou Microsoft a showroom 10.3.
  • v rámci projektu jsme navázali spolupráci s firmou Microsoft, se kterou budeme realizovat jakousi úvodní lekci, jejíž součástí se stane 15 vybraných dětí
  • během lekce si děti prohlédnou různé nové technologie a dostanou také lekci ze základů programování
  • z této lekce také vznikne tisková zpráva společně s fotkami a videem, kterou budeme publikovat v tisku pro propagaci projektu
  1. webová stránka www.coderdojo.cz
  • ve spolupráci s nakladatelstvím Egmont, která o projektu CoderDojo vydala knihu, dáváme dohromady webovou stránku, na které bude možné nejen najít informace o projektu, ale také se do něj přihlásit
  1. přeložené materiály
  • v současnosti již máme přeložených 90% výukových materiálů, které budou umístěné na stránky a budou sloužit lektorům