Cacio

Česká asociace manažerů informačních technologií

Setkání CIO veřejné správy - Národní technické muzeum

Dne 24. dubna 2018 proběhlo setkání CIO veřejné správy v rámci sekce veřejné správy CACIO. Akce se konala v Národním technickém muzeu a byla jen pro zvané zástupce  resortů státní správy.

Program jednání:

Úvodní slovo – Josef Praks (MK) a Miloslav Marčan (MPO)

  1. Představení IT projektů na MK – Josef Praks (MK) prezentace ZDE
  2. Představení OIT na Ministerstvu kultury, informace k projektům podaných v rámci ESIF a dalších finančních mechanismů v resortu kultury – Josef Praks (MK)
  3. Činnost Projektové kanceláře MK, financování projektů z ESIF na MK – Lucie Veselá (MK) prezentace ZDE
  4. Metodika projektového řízení MK a Metodika řízení ICT projektů – Petr Bílek (MK)
  5. Problematika el. pečetí – p. Bílek (MVČR) – informace k problematice el. pečetí byly zveřejněny na stránkách MVČR: http://www.mvcr.cz/clanek/informace-k-problematice-kvalifikovanych-elektronickych-peceti.aspx.
  6. Stav centrálních nákupů státu (v oblasti ICT), „ceník“ ICT prací, eGovernment cloud, kybernetická bezpečnost – Miroslav Tůma (MV)
  7. Problematika zasílání velkoobjemových dat – Petr Kuchař (MV)
  8. Kulatý stůl – diskuze, co nás trápí a kde si můžeme pomoci
  9. CACIO – Sekce veřejné správy – informace soutěži IT projekt roku – Hana Žaludová (MV)
  10. CACIO – Sekce veřejné správy – informace o seminářích CACIO – Miloslav Marčan (MPO)

Jednání trvalo tentokrát déle z důvodu velkého množství probíraných témat. Diskuse všech zúčastněných byla velmi přínosná a zejména prezentaci (ZDE ke stažení) pana Filipa Bílka z MVČR k problematice elektronických pečetí všichni uvítali.

Účastníci se mohli na konci jednání zúčastnit komentované prohlídky Národního technického muzea.

Děkujeme tímto zástupcům MK a NTK za nevšední zážitek.