Cacio

Česká asociace manažerů informačních technologií

Setkání CIO – Správa státních hmotných rezerv

Neveřejné zasedání Sekce veřejné správy

Pokud máte dotaz, obratte se na sekce.vs@cacio.cz