Cacio

Česká asociace manažerů informačních technologií

Aktuální otázky bezpečnosti - operativní diskuse II

O tématu

Stávající bezpečnostní situace vede k enormnímu nárůstu kybernetických útoků. Tyto útoky se nás týkají nejen v pracovní, ale i v osobní rovině.

Přijali jsme dostatečné opatření ke zvýšení kybernetické odolnosti? Jaká rizika a hrozby vnímáme jako zásadní?  A která opatření plánujeme vzhledem k eskalaci situace nasadit? Jak stávající stav zvládají zaměstnanci? Eliminovali jsme rizika spojená s jejich chybami? Jsou dostatečně poučeni (připraveni)?  

Přijďte si pro informace, inspiraci a utřídit si myšlenky, diskutovat zkušenosti, teze, nápady.

Program - osnova otázek zde

13:45 – 14:00           Přihlašování, test spojení

14:00 – 16:00           Panelová diskuse, na které budeme diskutovat a hledat odpovědi

                                  - Kde hledat informace?

                                  - Jaká udělat organizační opatření?

                                  - Jaká udělat preventivní technická opatření?

                                  - Jak a co komunikovat s managementem?

16:00                        Závěr