Cacio

Česká asociace manažerů informačních technologií

BYOD: problematika licencí a GDPR také s ohledem na home office & NBÚ: home office a emaily ve státní správě.

 

Seminář proběhne ve středu 9. 12. 2020 od 13:00 do 14:30 hodin přes Microsoft Teams.

Hlavní přednášející:

Hana Císlerová

  • Licence na vlastních zařízeních zaměstnanců, také při Home Office, přednáška zde
  • Kdo má jaká práva k softwaru; proprietární a Copyleftové licence aneb jak je to s využitím open source softwaru.

Pavla Vacková

  • BYOD & Ochrana osobních údajů & Home office, přednáška zde
  • Identifikace rizik na poli ochrany osobních údajů při výkonu práce na vlastních zařízeních zaměstnanců – zejm.  při práci z domova - a možnosti jejich mitigace 

Jaroslav Šmíd

  • NÚKIB: pohled na kyberbezpečnost při Home Office, zejména s ohledem na otázky kolem elektronické pošty ve státní správě; jak s BYOD?

Přihlásit se můžete na adrese:  tajemnik@cacio.cz

Následně Vám bude zaslán odkaz na on-line přihlášení na seminář včetně pravidel.

Těšíme se na viděnou či na slyšenou.