Cacio

Česká asociace manažerů informačních technologií

Kdy a proč zvolit řešení OPEN SOURCE 2018

Termín:            15. 05. 2018, od 13:00 – 16:00 hod.

Místo:              zasedací místnost, ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 - Vršovice

O tématu:

Při rozvoji informatiky jsme často postaveni před dilema, kdy zvolit standardní robustní řešení a kdy

hledat alternativu, ať již z důvodů nákladů, rychlosti řešení či jiného. Z tohoto důvodu jsme zvolili

téma open source, kde nejenom stručně popíšeme daný projekt, ale hlavně u každého projektu se budeme snažit odpovědět na otázku:

Přednášky:

Program

  • 12:30 – 13:00 Registrace
  • 13:00 – 14:00 Představení projektů a diskuse nad nimi
  • 14:00 – 14:20 Přestávka
  • 14:20 – 15:30 Představení projektů a diskuse nad nimi. Závěrečné shrnutí.
  • 15:30 – 16:00 Networking

Registrujte se včas na adrese tajemnik@cacio.cz do čtvrtka 10. 05. 2018. Kapacita semináře je      omezena.

Těšíme se na Vaši účast.