Cacio

Česká asociace manažerů informačních technologií

Představení vítězů a finalistů soutěže IT projekt roku 2015

VIP setkání širší odborné veřejnosti za účelem představení vítězů a finalistů 13. ročníku soutěže IT projekt roku proběhlo tentokrát v krásném prostředí Nostického paláce na Malé straně dne 18.října 2016.

Tiskovou zprávu z akce naleznete ZDE

prezentace 01 - Mercurius                               

prezentace 02 - elektronizace sbírky listin KN    

prezentace 03 - Automatizace procesu koPÚ  

prezentace 04 - AirJobs

prezentace 05 - E - PAY                                  

prezentace 06 - Projekt EÚD

Nostická majorátní knihovna hrabat z Nostic a Rienecka je vedle Knihovny knížat Kinských poslední interiérovou pražskou palácovou knihovnou. Obsahuje přibližně 14 000 svazků. Mezi nimi také řadu vzácných rukopisů a prvotisků.

Knihovnu založil Jan Hartvík z Nostic v roce 1670 nákupem knihovny svého zesnulého bratra Otty mladšího z Nostic a Rokytnice čítající přibližně 5 000 svazků. Období rozkvětu znamenala pro knihovnu vláda Františka Antonína z Nostic, významné osobnosti českého osvícenství, za jehož časů zde jako knihovník působil významný český vzdělanec a první profesor českého jazyka na pražské univerzitě František Martin Pelcl (1734-1801). V téže době využíval fond Nostické knihovny zakladatel slavistiky, významný vzdělanec a rovněž hraběcí preceptor Josef Dobrovský (1753-1829)."

Záštitu nad touto akcí převzal Jan Bartošek, místopředseda poslanecké sněmovny parlamentu ČR

Reportáž z VIP setkání můžete zhlédnout zde (na našem YouTube kanále) nebo zde.