Úvod > IT Projekt roku > 2011 > Výzva k přihlášení do soutěže

Výzva pro přihlášení do soutěže IT Projekt roku 2011Česká asociace manažerů úseků informačních technologií - vyhlašuje soutěž
IT projekt roku 2011.

Cílem soutěže je každoročně ocenit nejlepší projekty vývoje a zavedení informačních technologií (IT), pečovat o jejich mediální prezentaci a tím trvale zvyšovat prestiž, kvalitu a přínosy IT projektů.

Projekt do soutěže přihlašuje uživatel výsledků projektu (dále jen přihlašovatel), který může být současně autorem části či celého projektu, nebo i dodavatel, avšak s písemným souhlasem uživatele.

Předpokladem přihlášení projektu je to, že projekt byl již realizován (a to nejpozději v roce 2010) a již přináší uživateli očekávaný užitek. Termín uzávěrky přihlášek je 31.12.2011.


Do soutěže se mohou přihlásit jakékoliv IT projekty, u kterých se přihlašovatel domnívá, že jsou pozoruhodné:
  1. vysokou efektivností, zejména nízkými náklady či vysokými přínosy
  2. originalitou řešení, zejména netradičním systémovým (technologickým) řešením
  3. úspěšným zvládnutím problémů, které se vyskytly v průběhu realizace projektu
  4. dokončením v požadovaném nebo dřívějším termínu
  5. splněním cílů a požadavků dle zadání projektu
  6. jiným hlediskem, které přihlašovatel uzná za zajímavé a hodné ocenění


Z přihlášených projektů nominuje Odborná hodnotící komise (OHK) v prvním kole na základě údajů uvedených v přihlášce kandidáty k ocenění na IT projekt roku. Následně vybere OHK z nominovaných projektů na základě osobních prezentací přihlašovatelů až 3 vítězné projekty k ocenění IT projekt roku.

Oceněný projekt získá prestižní diplom s oprávněním nést titul IT projekt roku. Současně budou všechny projekty nominované k ocenění představeny v odborném tisku a vítězné projekty budou prezentovány na mezinárodní konferenci Systémová integrace.

Zde je možné stáhnout přihlášku.
Zde jsou dostupné propozice.Adresa:

Kancelář CACIO
Vltavská 14
150 00 Praha 5

Kontakt:

tel.: +420 267 053 400
GSM: +420 605 010 788
e-mail: tajemnik@cacio.cz