Úvod > IT Projekt roku > 2003 > Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků

V reprezentativním salonku Klementinum hotelu Intercontinental proběhlo 25.3.2004 vyhlášení výsledků soutěže IT projekt roku 2003. Soutěž vznikla k pátému výročí založení České asociace manažerů úseků informačních technologií CACIO a proběhla podle propozic po vyhlášení ministrem informatiky Vladimírem Mlynářem 7.10.2003 na mezinárodním veletrhu informačních technologií INVEX. 

Soutěž je oproti jiným soutěžím z oboru informatiky orientovaná výhradně na uživatele a užitky projektů. Snaha po zcela zásadním zprůhlednění soutěže a objektivitě hodnocení dala za vznik Odborné hodnotitelské komisi. Tato komise byla třináctičlenná a její předseda, Prof. Zdeněk Molnár ji koncipoval jako skupinu individualit tří typů. Přibližně jednu třetinu měli v zastoupení mezi členy hodnotitelské komise příslušníci akademické sféry. Druhou třetinu představovali odborní novináři a publicisté. O zbytek se dělili fundovaní představitelé různých společností, jako např. Gartner, CACIO a finanční ředitel velké organizace z asociace CACFO a dalších. 

Do uzávěrky prvního kola 19.12.2003 přišlo 44 projektů, z toho Odborná hodnotitelská komise vybrala osm projektů, které postoupily do druhého kola. Po prezentaci projektů druhého kola komise soutěž uzavřela 20.2.2004 rozhodnutím udělit tři diplomy a jedno ocenění. Mezi obecnými hledisky, která komise sledovala, byla efektivnost, měřená přínosy projektu, společenský dopad, inovativnost či integrace s technickými zařízeními. Dále se přihlíželo k průběhu implementace, zvládnutí organizačních problémů, rozsahu projektu, způsobu jeho řízení a konečně jeho společenskému dopadu. Konečně se respektoval mimořádný uživatelský ohlas. 

Přihlášené projekty byly orientovány na všechny hlavní typy aplikace technologií, převážnou část však tvořila oblast e-businessu a webové technologie. Aplikační oblasti byly opět zastoupeny průřezově, nejvíce projektů se však sešlo z oblasti státní správy a utilit. Vlastní hodnocení bylo tříkolové a zajímavým poznatkem bylo, že již v prvním kole se většina účastníků odborné hodnotitelské komise shodla na osmi vybraných projektech, jimž bylo uděleno nejvíce hlasů bodového hodnocení. Zcela výjimečným projektem pak byl projekt pro nevidomé a slabozraké Blind Friendly Web, jemuž se odborná hodnotitelská komise rozhodla udělit zvláštní ocenění. 

Jako projekty k ocenění Diplomem a udělením titulu IT projekt roku 2003 Odborná hodnotitelská komise vybrala projekt, přihlášený a.s. Tonak: Zvyšování výkonnosti společnosti prostřednictvím implementace ERP a TOC. Projekt byl oceněn za unikátní aplikaci teorie omezení s měřitelnými přínosy projektu a zainteresováním dodavatele na dosažení těchto výsledků.Dále to byl projekt a.s. Plzeňská distribuce tepla: Centrální dispečink řízení distribuce tepla ve městě Plzni. Projekt byl oceněn za efektivní zvládnutí implementace řídícího systému reálného času s využitím webových technologií a průmyslových standardů. Konečně s.p. Českou poštou byl přihlášen projekt Registrovaná elektronická pošta (REP). Projekt byl oceněn za přenesení klasické agendy do elektronického prostředí, znamenající strategický krok směřující k udržení tržní pozice. 

Po vyhlášení výsledků soutěže a předání diplomů a upomínkových předmětů proběhla za účasti více, než čtyř desítek novinářů tisková konference. Kromě podrobností o průběhu soutěže se dostala na program i řada otázek, např. čím kromě transparentních pravidel lze podporovat objektivitu hodnocení či jak nastavit metriky a kritéria hodnocení. Zajímavým názorem, k němuž diskuse inklinovala bylo stanovisko, že důležitým hlediskem podobně postavené soutěže je hodnocení užitku jako kritéria, které může být velmi proměnné. Užitečnost projektu je vždy konkrétní pro konkrétní situaci a nastavit pro toto hledisko pevné metriky by soutěž degradovalo. Bez kompetentní a fundované hodnotitelské komise by však bylo poměrně obtížně uplatnitelné.Adresa:

Kancelář CACIO
Vltavská 14
150 00 Praha 5

Kontakt:

tel.: +420 267 053 400
GSM: +420 605 010 788
e-mail: tajemnik@cacio.cz