Úvod > IT Projekt roku > 2010 > Slavnostní výhlášení výsledků

Slavnostní vyhlášení soutěže IT projekt roku 2010

Ve čtvrtek 24. 2. 2011 se konal již 8. ročník slavnostního večera, který pod názvem Taneční polepšovna každoročně pořádá asociace CACIO. V rámci této akce, která se uskutečnila v prostorách Konferenčního centra České národní banky, byly vyhlášeny výsledky prestižní soutěže IT projekt roku. 

Do této soutěže, nad kterou převzal záštitu předseda vlády České republiky pan Petr Nečas, se letos přihlásilo 25 úspěšných projektů, ze kterých vybrala patnáctičlenná odborná porota pod vedením Prof. Ing. Zdeňka Molnára, CSc. 8 finalistů. Ti pak postoupili do druhého kola soutěže, v rámci kterého porota dále posoudila osobní prezentace řešitelů či klientů těchto projektů, zajímavých především netradičním technologickým řešením, uživatelským efektem či způsobem řízení.

Slavnostního večera, který navazoval na výroční konference CIO Network a CACIO, se kromě účastníků soutěže IT projekt roku, členů asociace CACIO, zástupců partnerských organizací a dalších hostů zúčastnila i Předsedkyně parlamentního Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Doc. RNDr. Anna Putnová, MBA a náměstek ministra zdravotnictví pro informatiku a mezinárodní věci RNDr. Jiří Schlanger. Ti se pak také ujali samotného předávání diplomů pro zástupce vítězných projektů.
 

zleva: Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. (předseda odborné hodnotitelské komise), Ing. Miroslav Hübner, MBA (předseda CACIO), Doc. RNDr. Anna Putnová, MBA (Předsedkyně parlamentního Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu), RNDr. Jiří Schlanger (náměstek ministra zdravotnictví pro informatiku a mezinárodní věci), Ing. Jiří Lukáš (člen řídícího výboru CACIO) 

 

Titul vítěze soutěže IT projekt roku 2010 byl udělen těmto projektům: 


Automatizace procesu vyjádření pro stavebníky – VETEZ
  • Uživatel: Telefonica 02 Czech Republic, a.s. 
  • Dodavatel: HSI, spol. s.r.o. 

zleva: Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. (předseda odborné hodnotitelské komise), Ing. Miroslav Hübner, MBA (předseda CACIO), Ing. Jiří Lagner (manažerem pro administraci a dokumentaci sítí - Telefónica O2 Czech Republic, a.s.), Doc. RNDr. Anna Putnová, MBA (Předsedkyně parlamentního Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu), RNDr. Jiří Schlanger (náměstek ministra zdravotnictví pro informatiku a mezinárodní věci), Ing. Ladislav Bečvařík (jednatel a ředitel společnosti HSI, spol. s.r.o.) 

eDocházka

  • Uživatel: Škoda Auto a.s.   
  • Dodavatel: S&T CZ s.r.o.

zleva: Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. (předseda odborné hodnotitelské komise), Ing. Miroslav Hübner, MBA (předseda CACIO), Ing. Tomáš Bonhard (Škoda Auto a.s.), Doc. RNDr. Anna Putnová, MBA (Předsedkyně parlamentního Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu), RNDr. Jiří Schlanger (náměstek ministra zdravotnictví pro informatiku a mezinárodní věci), Ing. Jaroslav Šafránek (S & T s.r.o.)


Implementace vedení zdravotnické dokumentace v čistě elektronické formě
  • Uživatel: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze   
  • Dodavatel: STAPRO s.r.o. 

zleva: Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. (předseda odborné hodnotitelské komise), Ing. Miroslav Hübner, MBA (předseda CACIO), Ing. Jiří Haase, MBA (náměstek pro informatiku - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ), Doc. RNDr. Anna Putnová, MBA (Předsedkyně parlamentního Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu), zástupce dodavatele STAPRO s.r.o., RNDr. Jiří Schlanger (náměstek ministra zdravotnictví pro informatiku a mezinárodní věci) 


Vítězům soutěže gratulujeme a těšíme se na další, tedy již 9., ročník soutěže IT projekt roku.


Další fotografie je možné si prohlédnout v galeriiAdresa:

Kancelář CACIO
Vltavská 14
150 00 Praha 5

Kontakt:

tel.: +420 267 053 400
GSM: +420 605 010 788
e-mail: tajemnik@cacio.cz