Úvod > O nás > Stanovy

Stanovy

Nové stanovy občanského sdružení CACIO, byly schváleny valnou hromadou dne 3.1.2011.

Na podněty veřejnosti ŘV konstatuje, že CACIO jako občanské sdružení nemá zákonnou povinnost informovat veřejnost o náplni či výsledcích svého hospodaření, případné zprávy o hospodaření jsou výlučně interní záležitostí srdužení.
Dále pro větší průhlednost uvádí, že v souladu se stanovami členské příspěvky nejsou stanoveny, sdružení nemá majetek.
Akce sdružení jsou organizovány za spoluúčasti sponsozů, kteří přímo hradí náklady, např. za pronájem, občerstvení.Adresa:

Kancelář CACIO
Vltavská 14
150 00 Praha 5

Kontakt:

tel.: +420 267 053 400
GSM: +420 605 010 788
e-mail: tajemnik@cacio.cz