Úvod > O nás > Přijímaní nových členů

Proces přijetí člena CACIO

  • Členy asociace mohou být fyzické osoby, které plní úkoly "manažera úseku informačních technologií" všech typů právnických osob. Za každou právnickou osobu může být členem více fyzických osob.
  • Členy asociace jsou zakládající členové a členové, o jejichž přijetí do asociace rozhodl řídící výbor či členská základna.

Postup:


Registraci je možné provést dvěma způsoby:

1) Písemně 
  • Zájemce o členství vyplní registrační kartu a podepíše čestné prohlášení
  • Registrační kartu a čestné prohlášení zašle na adresu sekretariátu CACIO
  • Sekretariát CACIO zorganizuje hlasování v souladu se Stanovami CACIO (viz V.článek)
  • Registrační kartu a čestné prohlášení je možné si stáhnout zde.


2) Online

  • Zájemce o členství vyplní online registrační formulář, který naleznete zde.
  • Sekretariát CACIO zorganizuje hlasování v souladu se Stanovami CACIO (viz V.článek)Adresa:

Kancelář CACIO
Vltavská 14
150 00 Praha 5

Kontakt:

tel.: +420 267 053 400
GSM: +420 605 010 788
e-mail: tajemnik@cacio.cz