Úvod > O nás > Postupy

Postupy CACIO

1. Rozesílání pozvánek na akce CACIO (standardní formát)

Pozvánka

Obsah

Doba rozesílání

První pozvánka ? oznámení o konání akce

 • téma
 • přednášející
 • datum
 • místo konání
 • adresa na pozvánku umístěnou na www stránka

8 týdnů před konáním akce

Druhá pozvánka ? podrobnější oznámení

 • téma
 • program
 • přednášející
 • datum
 • konkrétní místo konání
 • adresa na pozvánku umístěnou na www stránka

5 týdnů před konáním akce

Třetí pozvánka ? poslední oznámení

 • připomenutí akce
 • rozeslání předchozího textu
 • adresa na pozvánku umístěnou na www stránka

1 týden před konáním akce


 

2. Přijímání nových členů CACIO

Co dělat?

Do kdy?

Zaslat potvrzení o obdržení registrační karty a čestného prohlášení, spolu s informace o dalším postupu, a kdy mohou očekávat další informace o přijetí

Do dvou dnů po obdržení reg. karty a čestného prohlášení

Zařadit zájemce o členství do seznamu uchazečů, připojit do databáze CACIO

Do dvou dnů po obdržení reg. karty a čestného prohlášení

Řídící výbor se vyjádří k přijetí nových členů a svůj názor zašle tajemníkovi sekretariátu

Do týdne po obdržení reg. karty a čestného prohlášení

Rozeslat e-mail, aby se členové CACIO vyjádřili k přijetí nových členů

Každý měsíc ? 10. den v měsíci

Zpracovat výsledky hlasování a zaslat je e-mailem členům řídícího výboru

Poslední týden v měsíci

Řídící výbor se vyjádří k přijetí nových členů a svůj názor zašle tajemníkovi sekretariátu

Do jednoho týdne od přijetí výsledků hlasování

Oznámit e-mailem nebo faxem zájemcům o členství zda byli přijati za členy CACIO

Do dvou dnů od vyjádření všech členů řídícího výboru 

3. Připomínkování zákonůAdresa:

Kancelář CACIO
Vltavská 14
150 00 Praha 5

Kontakt:

tel.: +420 267 053 400
GSM: +420 605 010 788
e-mail: tajemnik@cacio.cz