Cacio

Česká asociace manažerů informačních technologií

Stanovy

Nové stanovy spolku CACIO, byly schváleny valnou hromadou dne 30.5.2015. 
 
 stanovy 2015