Úvod > Kalendář akcí > 2011

Snídaně s CACIO na téma outsourcing

V polovině října se v pražském hotelu Maxmillian uskutečnilo setkání zabývající se problematikou outsourcingu. Setkání uspořádala Česká asociace manažerů úseků informačních technologií CACIO sdružující více než stovku vrcholových vedoucích pracovníků v oblasti IT.
Setkání, které vedl Jiří Polák, výkonný ředitel CACIO, se zůčastnili Kamil Čermák, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ ICT Services; Pavel Dvořák, předseda ČTÚ; Petr Polák, ředitel divize Energy, Transport, Industry firmy Logica pro region CEE; Pavel Hlavinka, viceprezident enterprise business unit společnosti Vodafone Czech Republic; Otakar Král, výkonný viceprezident finanční divize T-Mobile a Dalibor Premus, šéf produktového managemntu společnosti Dial Telecom.
Kamil Čermák na setkání představil svoji vizi outsourcingu některých komponent služeb ICT poskytovaných společností ČEZ ICT Services. Jedná se v principu o 3 možné komponenty:
–     koncová zařízení,
–     datové centrum,
–     telekomunikační sítě.
K outsourcingu telekomunikační sítě ČEZ by mělo dojít v příštím roce. Význam telekomunikační sítě a služeb ICT v energetice přitom nabývá na významu v souvislosti s nárůstem objemu přenášených dat spojeným s dálkovým odečtem inteligentních elektroměrů a realizací koncepce Smart Grid.
Problematika outsourcingu je aktuálním fenoménem, který Jiří Polák ve svém závěrečném vystoupení charakterizoval slovy Karla Čapka: „Smlouvy se píší od toho, aby je plnili ti slabší“; u outsourcingu není úplně jisté, kdo je kdy ten slabší.Logo IT Projekt roku

 

Adresa:

Kancelář CACIO
Vltavská 14
150 00 Praha 5

Kontakt:

tel.: +420 267 053 400
GSM: +420 605 010 788
e-mail: tajemnik@cacio.cz