Cacio

Česká asociace manažerů informačních technologií

Prezentace finalistů 17.ročníku - první část

Dne 27.2.2020 se představí první 4 finalisté hodnotící komisi své finálové projekty.