Cacio

Česká asociace manažerů informačních technologií

Valná hromada CACIO

Spolek CACIO organizuje valnou hromadu elektronickou formou. Program valné hromady je následující:

  • informace - Zpráva o činnosti CACIO
  • informace - Zpráva revizní komise
  • hlasování - Aktualizace stanov
  • hlasování - složení řídícího výboru CACIO
  • hlasování - volba předsedy CACIO

 

Průběh valné hromady:

  • 26.2.2019 - schválení materiálů na vedení sdružení
  • 4.3.2019 - odeslání podkladů členské základně a začátek hlasování
  • 28.3.2019 - ukončení hlasování
  • 3.4.2019 - zpracování výsledků volební komisí a jejich publikace na webu CACIO